PRŮCHOZÍ POSTAVY
Realizace ve veřejném prostoru
Novodobé oltářní obrazy

Obrazy, které by mohly zdobit libovolné křesťanské kaple, objekty, kostely, modlitebny. Ekumenické cítění, vedení Duchem svatým a obrácení se (alespoň k obrazu) zaručeno!

DRAHOKAMY

Zčínám lámat realitu do drahokamů. Vidíme skrze své názory a nálady a ta samá věc může mít náhle mnoho podob. 

Švédské šance u Přerova

jde o místo na kopci, kde bylo v červnu 1945 zavražděno 267 Podkarpatských Němců. Nešlo  vojáky ani nacisty, ale civilisty, co se vraceli domů. Většinou šlo o ženy, děti a starce. Tento trestuhodný čin zůstal dlouho pouze v paměti místních lidí a až pan PhDr.František Hýbl vyhledal dokumenty, fakta a sepsal knihy na toto téma. V roce 2018 zde město nechalo vztyčit památní kříž od Jiřího Jurdy ml., aby se na tuto tragickou událost nezapomnělo.

2017
Portréty
2016
Mrakománie
KRESBY
Spojenci

toto téma znamená zobrazit člověka ve stavu spojení se - s tím, co jej neustále přesahuje a tvoří.

SYMBOLY
Krajiny

 

created by: www.galeriemagda.cz/magda © 2013